1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. В 30 общини въздухът остава замърсен с прахови частици

В 30 общини въздухът остава замърсен с прахови частици

Най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе семинар с над 100 участници - областни управители, кметове и експерти по околната среда от общините, с цел да се набележат неотложни действия за изготвяне и актуализиране на общинските програми за намаляване на нивата на фини прахови частици с размер до 10 микрометра /ФПЧ10/ в атмосферния въздух. В края на септември Европейската комисия стартира процедура за нарушаване на общностното право срещу България за наднормените нива на този замърсител, регистрирани през 2007 и 2008 година.

В общо 30 общини на страната е регистрирано наднормено съдържание на прах в атмосферния въздух. Независимо от усилията, полагани от регионалните инспекции по околната среда и водите за ограничаване на емисиите от индустриални източници, към момента не се наблюдава тенденция за намаляването им, стана ясно по време на събитието.

Европейската директива за опазване чистотата на атмосферния въздух предвижда възможност страната да кандидатства за удължаване на срока за постигане на съответствие с изискванията. През 2009 г. такова удължаване беше отказано на България поради недобро качество на програмите за привеждане в съответствие, които общинските власти са задължени да изготвят и изпълняват съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

В края на септември на България беше предоставена нова възможност от страна на Европейската комисия да кандидатства за удължаване на крайния срок за постигане на нивата за съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух. За целта е необходимо общинските програми бързо да бъдат актуализирани и да се предприемат незабавни действия за изпълнението им.

По време на семинара заместник-министър Евдокия Манева представи пред участниците график, според който до края на март 2011 г. трябва да бъдат готови програмите на всичките 30 общини, за да може България да навакса пропуснатите от предишното правителство възможности и да постигне удължаване на крайния срок до юни 2011 г.

Общините, които разработват програми за намаляване нивото на прах в атмосферния въздух и достигане на установените норми, са Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Камено, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Раднево, Русе, Смолян, София, Сливен, Стара Загора, Хасково и Шумен, информира МОСВ.

Според данните от мониторинга за 2008 г. градовете с най-много превишения на средноденонощната норма са Перник, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Смолян. Най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, а също в голяма степен - транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура:

  • общини с приоритетно влияние на битовото отопление, неблагоустроени селищни територии и недобре поддържана улична мрежа - Асеновград, Варна, Перник, Смолян, В. Търново, Пазарджик, Благоевград, Никопол и Свищов;
  • общини с приоритетно влияние на енергетиката и промишлеността - Девня, Пирдоп, Русе, Видин, Враца, Монтана, Гълъбово, Димитровград, Бургас, Кърджали, Плевен и Силистра;
  • общини с приоритетно влияние на транспорта - Пловдив и Варна (през летния период на годината).
  • общини с комплексно влияние на отделните източници - София.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.