1. Начало
 2. Новини
 3. ОСП - научи повече
 4. 18 проекта получават близо 2,4 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

18 проекта получават близо 2,4 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 2,4 млн. лв. (2 391 882,13 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 21.12.2021 г. до 12.01.2022 г. Подпомагане получават 18 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

 • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 172 639,97 лв. по един проект;
 • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 187 498,86 лв. по един проект;
 • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 56 731,50 лв. по един проект;
 • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 282 762,02 лв. по един проект;
 • по подмярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 195 580 лв. по един проект;
 • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 441 626,57 лв. по 7 проекта;
 • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 51 147,71 лв. по 5 проекта;
 • по мярка 20 „Техническа помощ“ са наредени 3 895,5 лв. по един проект;

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.