Таня Дъбнишка, експерт в Национална селска мрежа: Нова за България подмярка от ПРСР стартира наесен

Тя е насочена към научно-изследователската общност

 

В периода октомври-декември 2021 г. се предвижда да стартира новата за България подмярка 1.2 „Демонстрационни действия и действия по осведомяване“ от ПРСР, насочена към научно-изследователската общност. С нейна помощ науката ще демонстрира на практиката нови постижения и решения за иновации, съобщи Таня Дъбнишка, експерт в Национална селска мрежа.

Допустимите бенефициенти са организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Това са организации, провеждащи научно-изследователска или образователна дейност в областта на селското и горското стопанство и хранителните технологии.

Предвиденият бюджет е 15 млн. евро, като могат да се правят инвестиции до 100 000 хил. евро във връзка с демонстрационните дейности. Максималният интензитет на помощта е 100 %.

Демонстрационните дейности са практически занятия по определена тема с цел придобиване на информация и запознаване в реални практически условия с:

  • представяне на технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности, като обработване на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита;
  • техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията;
  • нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни;
  • специални практики, техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика.

Останалите страни членки прилагат доста успешно тази мярка, подчерта Таня Дъбнишка.

Според експерта към момента подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР разполагат с големи бюджети, които мотивират фермерите да кандидатстват.

Във връзка с работата по Националния стратегически план Таня Дъбнишка уточни, че звеното на Националната селска мрежа настоява да се направи оценка на приоритетите, които ще бъдат заложени в Плана.

„На последното заседание на Тематичната работна група зам.-министър Явор Гечев посочи, че МЗХГ е инициирало разработването на допълнителни анализи в посока на това да бъдат дефинирани земеделските стопанства - кое е полупазарно, кое е малко, средно, голямо и въз основа на тази база по-адекватно да бъде насочен целият инструментариум при доразработването на стратегическия ни план. Другата важна посока на анализ е какъв би бил ефектът на преразпределителното плащане“, посочи Дъбнишка.

По думите й предстои много интензивна работа, тъй като крайният срок за представяне на стратегическите планове е 31.12.2021 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.