Етикет: информация
post-image
Новини Институции

COVID-19: Националните органи трябва да направят повече за повишаване на осведомеността относно действията на ЕС

Заместник-председателите на Европейския парламент, отговарящи за комуникацията, призоваха държавите членки да направят повече за информиране на обществеността
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет от първия прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Писмата, с които се потвърждава участието по конкретният прием, както и предложенията за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец) се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията