1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. ЕК трябва да разработи стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. като основен елемент на Европейския зелен пакт

ЕК трябва да разработи стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. като основен елемент на Европейския зелен пакт

Съветът на ЕС прие заключения за биологичното разнообразие

 

В последните си заключения Съветът потвърждава отново, че ЕС и неговите държави членки ще оглавят и активизират усилията за прекратяване на загубата на биологично разнообразие и за възстановяване на екосистемите. В заключенията се задават политически насоки за работата по изготвянето на глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. Освен това Съветът призовава Комисията да разработи без забавяне амбициозна, реалистична и съгласувана стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. като основен елемент на Европейския зелен пакт.

Държавите членки единодушно наблягат на необходимостта от спешни глобални действия за прекратяване на загубата на биологично разнообразие. Съветът отбелязва с дълбока загриженост тревожното състояние на природата с един милион биологични вида изложени на риск от изчезване, и сериозните последици от неотслабващото изменение на климата. Съветът подчертава, че е важно ЕС и неговите държави членки да разработят и приемат национални стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие с цел осъществяване на глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Съветът поема ангажимент да дава пример и да допринася съществено за приемането на амбициозна и реалистична глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г., за да се прекрати загубата на биологично разнообразие и то да се възстанови до 2030 г. Съветът се ангажира също да интегрира биологичното разнообразие във всички съответни политики на ЕС, като например новата обща селскостопанска политика (ОСП). Държавите членки подчертават единодушно необходимостта от премахване на субсидиите, които вредят на биологичното разнообразие, и от подобряване на редовния преглед на изпълнението и отчетността на политиките, действията и ангажиментите, свързани с природата и биологичното разнообразие, за да се засилят действията на всички равнища.

Освен това Съветът призовава за пълно, ефективно и последователно интегриране на биологичното разнообразие в разработването и прилагането на многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2021—2027 г., както и в бъдещите политики, като общата политика в областта на рибарството и плана за действие за кръгова икономика. Държавите членки ще ускорят прехода към безопасна, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика с ефективно използване на ресурсите, която също така опазва и възстановява биологичното разнообразие и екосистемните услуги.

Държавите членки подчертават необходимостта от привеждане на националните и международните финансови потоци, включително в областта на обществените поръчки, в съответствие с глобалната рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Съветът ще разгледа отново този въпрос, за да приеме мандат за позицията на ЕС в преговорите на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (СОР15) през октомври 2020 г. в Кунмин, Китай. На тази важна конференция трябва да се договори глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.