Oсновни проблеми и изисквания при храненето на пчелните семейства

Семинар на НССЗ и Тракийски университет - гр. Стара Загора

На 17 ноември 2016 г. в гр. Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - гр. Стара Загора) и Тракийски университет - гр. Стара Загора.

На семинара проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – гр. Стара Загора ще представи на присъстващите основните проблеми и изисквания при храненето на пчелните семейства.

Експертите от териториалния областен офис на НССЗ в гр. Велико Търново ще разяснят различните възможности за подпомагане на пчеларите през  програмния период 2014 – 2020 г. Насоки за изпълнение на одобрени бизнес планове по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Проф. д-р Иванка Желязкова и експертите от ТОО на НССЗ в град Велико Търново ще проведат демонстрация на земеделски стопанин в пчелин,  намиращ се в период на преход към биологично пчеларство.