Състояние на пчеларството в област Смолян

Семинар на НССЗ и ССА

На 4 декември 2018 г. в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Смолян) и ССА (Научен център по животновъдство и земеделие /НЦЖЗ/ - Смолян) на тема „Състояние на пчеларството в област Смолян“.

На семинара гл.ас. д-р Росица Шумкова от НЦЖЗ – Смолян ще говори пред присъстващите за проследяването на здравния статус на пчелните семейства в област Смолян. Лекторът ще направи физикохимичен анализ на пчелен мед,  добит в областта. Гл.ас. д-р Росица Шумкова ще даде препоръки за развитие на пчеларството в региона.

Експертите от Териториалния областен офис - Смолян на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Информационното събитие ще се проведе в гр. Смолян, залата на хотел „Кипарис Алфа”- Смолян