Пазарът и ОСП - комуникацията е слаба

Снимка:

През последните 3 години се очертава тенденция на несигурност и различни кризи в сектора

Пазарът и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз не успяват да си комуникират добре. През последните 3 години се очертава тенденция на несигурност и различни кризи в сектора при реализацията на селскостопанските продукти, заяви заместник-министър Васил Грудев на форум в столицата.

Като причина за това Грудев определи липсата на подходящ политически инструментариум за бързо и гъвкаво вземане на решения. В политически аспект Европа и България трябва да обърнат внимание на пазара и да се опитат да повлияят върху цените на някои продукти. Заместник-министър Грудев припомни, че през 2017-та страната ни ще отбележи 10 години от прилагането на Общата селскостопанска политика. Можем да отчетем положителни резултати.

Тенденцията е ясна - търсенето на селскостопански продукти ще нараства в глобален мащаб, заяви Грудев.

За да отговори на световните предизвикателства, България трябва да стимулира развитието на фермерските пазари, директните доставки, както и повече местно присъствие на производителите.

Директорът на Дирекция „Обща организация, икономика и анализ на пазарите на селскостопански продукти” заяви, че за да се случи това, фермерите у нас трябва да заложат на кооперирането и създаването на професионални организации. Само така производителите ще могат да се наложат и да определят цените на продуктите си.

Автор: Радина Дойнова