ЕК събира становища за състоянието на почвите

Снимка:

Почвите са жизненоважни екосистеми, които предоставят ценни услуги

В рамките на онлайн консултация Европейската комисия търси мнения, които да помогнат при съставянето на нова стратегия за почвите. Това е последното от редицата допитвания за различните екосистеми, с които Брюксел събира становища относно задълженията, свързани със стратегията за биологичното разнообразие.
 
Почвите са жизненоважни екосистеми, които предоставят ценни услуги — осигуряване на храна, енергия и суровини, улавяне на въглерод, пречистване и инфилтрация на водата, регулиране на хранителните вещества, контрол на вредителите и отдих. Поради това те са от решаващо значение в борбата с изменението на климата, защитата на човешкото здраве, опазването на биологичното разнообразие и екосистемите и гарантирането на продоволствената сигурност. Доброто състояние на почвите е ключов фактор при изпълнението на целите на Европейския зелен пакт — неутралност по отношение на климата, възстановяване на биологичното разнообразие, нулево замърсяване, здравословни и устойчиви продоволствени системи и устойчива околна среда. 
 
В Стратегията за биологичното разнообразие за 2030 година е предвидено актуализиране на изготвената през 2006-та Тематична стратегия на Съюза за опазване на почвите, като целта е да се намери цялостно решение на проблема с влошаването на качеството на земите и да се подпомогне постигането на неутралност по отношение на деградацията на почвите. Необходим е значителен напредък и по отношение на определянето на замърсени терени, възстановяването на деградирали почви, установяването на условията за тяхното добро екологично състояние и подобряването на мониторинга на качеството на почвите.
 
Поканата за участие в консултацията е отправена към всички граждани и организации. Въпросникът е публикуван в сайта на Комисията и може да бъде попълнен на всеки от официалните езици в Европейския съюз. Отговори могат да изпращат управители на земи, консултанти в селското стопанство, специалисти по градоустройствено планиране, специалисти в областта на селското стопанство и ландшафта, представители на аграрната промишленост, на хранително-вкусовия и добивния сектор, заинтересовани страни от промишлеността, научноизследователските и академичните среди.  
 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.