Инж. Николай Роснев: Повишаване на осведомеността сред населението за здравето на растенията е основната ни задача в Годината на растителното здраве 2020

Предстои през тази година да влезе в сила ново фитосанитарно законодателство

„Повишаване на осведомеността сред населението за значението на растенията и тяхното здраве, с цел опазване на околната среда, е основната ни задача в Годината на растителното здраве 2020“. Това заяви заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) инж. Николай Роснев по време на официалното откриване на Националната конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив.
С нея се поставя началото на Международната година на растителното здраве 2020 под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите. По думите му, здравето на растенията е ключов фактор за здрави гори, устойчиво селско стопанство и запазване на биологично разнообразие в световен мащаб. Опасността от въвеждане в Европа и в часност на територията на Република България, на вредители и болести по растенията, е потенциална заплаха за сериозни икономически щети. Това ще доведе и до ограничение развитието на селското стопанство“, каза инж. Роснев. Той допълни, че предстои през тази година да влезе в сила ново фитосанитарно законодателство. „Специално внимание в Годината на растителното здраве ще обърнем и на пчелите“, допълни инж. Роснев.
 
„Растителната защита в България е с много стари традиции и е един от най-важните и отговорни сектори в земеделието“, заяви зам.-директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) д-р Илиян Костов. „Предотвратяването на разпространението на вредители и болести по растенията е от огромно значение за намаляването на икономическите загуби и повишаването на добивите“, коментира той. 
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар