ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД

Борба с плевелите

Слънчогледът е култура, която е силно чуствителна на заплевеляване, особено в началните фази на развитие. Житните плевели са пряк и силен конкурент за пространство, вода и хранителни вещества, като значително забавят и подтискат развитието на културата от самото начало. Впоследствие това се отразява негативно на самия добив, което води до икономически загуби и нерентабилни инвестиции (обработки на почвата, семена, торове, растителна защита, листно подхранване и т.н.).

Ефективната борба с плевелите е една от ключовите стъпки за постигане на по-високи добиви. UPL предлага на земеделските производители утвърдени и икономически изгодни решения за ефективен контрол на най-проблемните плевели! За борба с едногодишните и многогодишните житни плевели по време на вегетация на културата UPL препоръчва уникалните хербициди Селект Супер и Пантера. Активните им вещества клетодим и квизалофоп-П- тефурил са собственост на UPL и нямат аналог.

UPL

Действие на Селект Супер

 Селект Супер е селективен вегетационен противожитен хербицид с широк спектър на действие срещу едногодишни и многогодишни житни плевели. Активното вещество клетодим инхибира дейността на меристемата, като прекъсва биосинтеза на липидите. Те са важна съставна част на клетъчната мембрана. В чувствителните плевели Селект Суперсвързва ензима Ацетил CоA карбоксилаза, който е необходим за биосинтеза на липидите. Хербицидът се придвижва и се натрупва в меристемните области, а плевелите спират да се хранят и после загиват. 

Доказалият се през годините хербицид Селект Супер с постоянство в качеството си, гъвкавост на употреба, висока ефикасност и рентабилност, притежава изключително широк спектър на действие- контролира всички едно- и многогодишни житни плевели, житни самосевки, троскот, пирей, балур и др. Селект Супер е подходящ за употреба при много  широколистни култури, като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, нахут и др.

Уникалната формула на продукта включва вграден прилепител и активното вещество клетодим, които взаимно се допълват и работят в синергизъм. Благодарение на високата им ефективност, освен най-важните житни плевели, Селект Супер с успех контролира и проблемните плевели като лисича опашка, райграс, кокоше просо, овсига, включително и устойчивите на FOP-хербициди плевели.

След третиране на плевелите хербицидът се придвижва и се натрупва в точките на активен растеж (меристемните тъкани) на растенията, инхибирайки дейността им, като прекъсва биосинтеза на липиди. В рамките на седем дни след третиране се наблюдава напълно спиране на растежа и започва покафеняване на тъканите в точките на нарастване. Младите листа пожълтяват, а старите променят цвета си към оранжев, червен или пурпурен.

Контрола

Контрола

 
Селект Супер

Селект Супер

Пантера е утвърден и изключително ефективен вегетационен хербицид срещу редица житни плевели- ветрушка, власатка, троскот, балур от семе и коренища и др. Продуктът притежава висока селективност по отношение на широколистните култури. За успешен контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели Пантерасе прилага в доза от 125-175 мл/дка. Негови основни предимства са гъвкавостта на приложение и продължителният му ефект. Широкият прозорец на приложение позволява хербицидът да се прилага от първа двойка листа до видим бутон на слънчогледа, без значение от развитието на плевелите. Продуктът е ефикасен дори и при прераснал балур- до 100 см.

Действие на Пантера

Действие на Пантера

Благодарение на висококачествената си формулация, Пантера 40 ЕК се абсорбира бързо от листата на чуствителните плевели и се акумулира в младите растящи части на корените, ризомите и коренищата. Бързото поемане на хербицида от растенията го прави практически независим от валежи – дъжд, паднал след изсъхването на продукта върху листната повърхност, не влияе отрицателно върху неговата ефикастност. Плевелите преустановяват храненето си, а първите симптоми по листата (хлороза, антоцианово оцветяване и завяхване) се появяват 5-10 дни след третиране върху най-младите листа, последвано от загиване на плевелите.

Пантера

Контрола

УПЛ

Пантера - 175 мл/дка

Биостимулатори

Коренът на успеха в производството на слънчоглед в България е използването на биостимулатори. UPL ви дава възможност да мултиплицирате потенциала на маслените си култури с уникалния продукт Мултолео.

Мултолео е високоефективен течен  биостимулатор на база филтрат от водорасли GA 142 и водоразтворим Бор (B)- специално разработена технология, активизираща физиологията на хранене на растенията. Мултолео е формулиран за приложение при маслодайни култури (слънчоглед и рапица). Растителната физиология eключов фактор на добива. Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през листата, са основа за продуктивността на растенията. Двата хранителни пътя осигуряват на растението минерали и въглерод, които участват във фотосинтетичните процеси и формирането на нови листа и корени, които от своя страна  задоволяват нуждите на растението и спомагат за постигане на добивния потенциал на хибридите.

Multoleo
 
Multoleo

Действие на Мултолео върху озърняването Момин сбор 2019

Добива и качеството на получената продукция неизменно зависят от минералното хранене, физиологичнния статус на растението, хормоните и ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества. Приложен в слънчоглед, Мултолео не само влияе положително върху количеството на добива, но и повишава качеството на продукцията. Приложението на биостимулатора ограничава броя на абортиралите цветове и намалява кокуренцията между репродуктивните и вегетативните органи на растенията.

Използването на Мултолео повишава съдържанието на масло, линолова и олеинова киселина в продукцията, което прави биостимулатора неразделна част от интензивното производство на слънчоглед за хранителната индустрия.

MUL

Предимства и ползи за културата

 

Предимства и ползи за производителя

  Активизира ензимите фосфатаза и нитрат-редуктаза, засилва усвояването на хранителните вещества

  По–високо съдържание на хлорофил и по- активна фотосинтеза на растенията. По-високо съдържание на протеин.

  Допълнителен източник на бор (B), гарантиращ по-добър цъфтеж на растенията, който в комбинация с Ascophyllum nodosum се усвоява много по-успешно от растенията

  Ограничава абортирането на цветовете. По-малък брой празни семки и чушки в маслодайните култури

  Повишава хранителния статус в критичните за растенията фази и стимулира по-ефективното усвояване на минералното торене

  Гарантиран добив дори при неблагоприятни условия, включително и по време на цъфтеж на културите

  Приложен в слънчоглед, Мултолео повишава добива и съдържанието на масло, линолова и олеинова киселина

  Формиране на повече на брой пълни семки в слънчогледа и повече чушки с пълни зърна в рапица

  Отлична възвращаемост на инвестициите

UPL

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.