ТЕХНОЛОГИЯТА С НАЙ-ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ

Употребата на почвения хербицид Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка дава ключови предимства още от поникване на културата

Употребата на почвения хербицид Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка

дава ключови предимства още от поникване на културата.

Последващо третиране с Капрено в 5-6 лист на царевицата осигурява

чисти полета с максимална селективност към културата.

  

  • Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка запазва царевицата чиста от плевели още от самото начало до фенофаза 5-6 лист, благодарение на своето ефикасно и реактивиращо действие след паднал дъжд. Освен това Мерлин Флекс съдържа антидот, който предпазва културното растение от стрес – характеристики, изключително важни при формирането на добива.
  • Последващото третиране с Капрено допринася за още по-дълго почвено последействие, което се реактивира във времето, както и за вегетативно действие върху плевелите, което осигурява безкомпромисна защита през цялата вегетация.
  • Тази технология дава възможност Капрено да бъде приложен малко по-късно – във фаза 5-6 лист на културата когато има новопоникнали плевели в полето от по-голяма дълбочина или кореново-издънкови такива.
  • Капрено също съдържа антидот, който защитава генетичните заложби на хибридите.
  • Технологията дава широк спектър на контролирани широколистни плевели като паламида, самосевка слънчоглед, къпина, бутрак, лобода, поветица, фасулче и др.
  • Третиране с Мерлин Флекс, последвано от Капрено, дава и широк спектър на контролирани житни  плевели като сива и зелена кощрява, кокоше просо, балур от семе и др.
  • Приложени по този начин, продуктите в пакета гарантират чистотата на полетата с царевица - от сеитба и дълго през вегетацията – до жътва, както и най-добрите добиви, сравнени с конкурентни технологии.
bayer

Приложение на Технология Мерлин Флекс 25 мл/дка – почвено, последвано от Капрено 25 мл/дка + Меро 200 мл/дка – вегетационно 6 лист

с. Попгригорово, обл Добрич - Агрофирма Статев, 2019г.

Сеитба: 7 Април 2019г.

bayer

bayer

bayer

bayer

bayer

Реални резултати от приложението на технологията от последните три години

bayer

bayer

ЗАЛОЖЕТЕ НА УСПЕШНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ БАЙЕР!