ТЕХНОЛОГИЯТА С НАЙ-ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ

Употребата на почвения хербицид Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка дава ключови предимства още от поникване на културата

Употребата на почвения хербицид Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка

дава ключови предимства още от поникване на културата.

Последващо третиране с Капрено в 5-6 лист на царевицата осигурява

чисти полета с максимална селективност към културата.

  

  • Мерлин Флекс в доза 25 мл/дка запазва царевицата чиста от плевели още от самото начало до фенофаза 5-6 лист, благодарение на своето ефикасно и реактивиращо действие след паднал дъжд. Освен това Мерлин Флекс съдържа антидот, който предпазва културното растение от стрес – характеристики, изключително важни при формирането на добива.
  • Последващото третиране с Капрено допринася за още по-дълго почвено последействие, което се реактивира във времето, както и за вегетативно действие върху плевелите, което осигурява безкомпромисна защита през цялата вегетация.
  • Тази технология дава възможност Капрено да бъде приложен малко по-късно – във фаза 5-6 лист на културата когато има новопоникнали плевели в полето от по-голяма дълбочина или кореново-издънкови такива.
  • Капрено също съдържа антидот, който защитава генетичните заложби на хибридите.
  • Технологията дава широк спектър на контролирани широколистни плевели като паламида, самосевка слънчоглед, къпина, бутрак, лобода, поветица, фасулче и др.
  • Третиране с Мерлин Флекс, последвано от Капрено, дава и широк спектър на контролирани житни  плевели като сива и зелена кощрява, кокоше просо, балур от семе и др.
  • Приложени по този начин, продуктите в пакета гарантират чистотата на полетата с царевица - от сеитба и дълго през вегетацията – до жътва, както и най-добрите добиви, сравнени с конкурентни технологии.
bayer

Приложение на Технология Мерлин Флекс 25 мл/дка – почвено, последвано от Капрено 25 мл/дка + Меро 200 мл/дка – вегетационно 6 лист

с. Попгригорово, обл Добрич - Агрофирма Статев, 2019г.

Сеитба: 7 Април 2019г.

bayer

bayer

bayer

bayer

bayer

Реални резултати от приложението на технологията от последните три години

bayer

bayer

ЗАЛОЖЕТЕ НА УСПЕШНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ БАЙЕР!


Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар