Овцевъди искат по-голяма прозрачност при одобряване на проекти

Според Асоциацията на овцевъдите и козевъдите в България трябва да има по-голяма прозрачност при одобряване на проекти за финансиране

Подкрепата трябва да се разпределя между бенефициентите, които имат нужда, а ставките и таваните за плащанията да се определят от Европейската комисия. Асоциацията на овцевъдите и козевъдите в България успява да подкрепи създаването на 21 групи на производители. От тях 5 в сектор мляко и 2 в сектор месо имат одобрени проекти по мярка 9 и подмярка 4.2. По подмярка 4.1 обаче, за модернизиране на стопанствата, са кандидатствали 21 проекта, но нито един не е одобрен. За Агро ТВ коментира причините Симеон Караколев, съпредседател на Асоциацията:

 „Липсата на реална преценка и представа от страна на управляващия орган, от какво има нужда една организация на производители.“ 

Според Караколев е важно 100% от фермерите да се приобщят към една по-легална икономика. За целта е необходимо финансовите средства да се насочват правилно. Началото е поставено от схемата за обвързано подпомагане и тя не трябва да отпада.

„Ако се доразвият, всички съществуващи схеми, ако се прилагат в пълния си размер, ще бъде в пъти по-добре. Давам пример, ние в момента прилагаме ставка по хуманно отношение, която е 7 пъти по-ниска от приетата за ЕС. И сами сме си го определили, никой не ни го е наложил. Представете си, ако ставката по хуманно отношение е не 10, а 60 евро. „

От Асоциацията нямат против завишаване на изискванията срещу повишаване на ставката. Смятат, че трябва да има повече мерки, които да подпомагат фермерите в различни направления. По отношение на иновациите например, не всички овцевъдни и козевъдни ферми са оборудвани с модерни съоражения, но няма съмнение, че броят им е значително по-голям в сравнение с този преди 10 години. Караколев добави:

„Има на този етап при така функциониращите схеми за разпределение на средствата, има злоупотреби, големи. Има небалансирани подпомагания. Всичко това е в ущърб на една голяма част от производителите. Това може да се избегне по един начин, когато се решава на едно място, в случая от Комисията.“ 

От Асоциацията на козевъдите и овцевъдите в България смятат, че разпределянето на плащанията и определянето на тавана на средствата не трябва да се случва в рамките на локалните икономики, а да се определя от Европейския съюз. Според фермерите това е така, защото плащанията могат да се манипулират по-лесно на местно ниво. Караколев изтъкна, че има 15 000 овцевъдни, козевъдни и говедовъдни ферми у нас, а средствата се разпределят между 2000, което не е справедливо.