Каква е идеята на обвързаната подкрепа в секторите плодове, зеленчуци и животновъдство?

За тях са предназначени 13% от бюджета за директните плащания.

 

За България обвързаното с производството подпомагане е изключително важен инструмент на Общата селскостопанска политика, защото подкрепя сектори с трудности и спомага за решаването на специфични регионални проблеми.

Обвързаните директни плащания позволяват насочване на подпомагане в определени сектори, което е предпоставка за повишаване на издръжливостта на земеделските стопанства.

Обвързаните плащания имат принос за запазването на икономическите дейности в селските райони и заетостта в тях.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар