Твърда пшеница

В недобре вкоренилите се есенни посеви има опасност от измръзване

Голяма е опасността от измръзване в недобре вкоренилите се есенни посеви. Затова се предприемат мерки за снегоза­държане и отвеждане на застояли води от есенните дъждове.

Започва ремонта на селскостопанската техника, из­вършват се основните мелиоративни работи - отводняване, дрениране, варуване и др.

Особено внимание се обръща на съхраняването на пшеницата в складовете. Вредите­лите - гъгрици, молци и други складови неприятели могат да нанесат значи­телни повреди, затова складовете се оглеждат внимателно, температурата се регулира (10-12 градуса), а при нужда се пол­зват препарати за обеззаразяване.

Гъгрици

Житни молци