Твърда пшеница

През це­лия месец върви предсеитбената подготовка на почвата

  • tvurda-pshenica

В среда­та на месеца за по-високите райони и към края на месеца за остана­лите настъпва благоприятния срок за сеитба на есенниците. През це­лия месец върви предсеитбената подготовка на почвата и торенето на площите.

Като задължително мероприятие се счита обеззаразяване­то на семената срещу причинителите на твърдата и праховитата глав­ня по пшеницата с регистрираните препарати.

Твърда и праховита главня по пшеницата

Стопаните трябва да предвидят и необходимите им хербициди, съобразно заплевеляването на площите. Опитът е показал, че срещу едногодишните житни плевели, лайката, теменугата, дивият мак и др. най-добър резултат се постига с есенно­то третиране - 1-2 дни след сеитбата или след поникване.

Твърдата пшеница се засява по-късно от меката.