Твърда пшеница

Пшениче­ните сортове преминават през млечна зрелост

Пшениче­ните сортове преминават през млечна зрелост и начало на восъчна зрелост, затова посевите трябва да се наблюдават за поява на житна дървеница и житари и при необходимост да се третират сре­щу тях.

Житна дървеница

Обикновен житар