Твърда пшеница

През април пшеницата встъпва в начална фаза на вретенене

През месец април пшеницата встъпва в начална фаза на вретенене.

Следи се за появата на петна от брашнеста мана или ръжди.

Брашнеста мана

Следи се също за повреди от презимувалите житни дървеници, които се хранят като смучат сок от стъблата и листата на пшеничените растения. Третирането се извършва когато плътността на дървениците е два броя на м² и съотношението между мъжките и женските дървеници е 1:1.

Житна дървеница