Твърда пшеница

В полските райони започва жът­вата на пшеницата

В полските райони започва жът­вата на пшеницата.

Преди това складовете се обеззаразяват, по­чистват се зърноплощадките, следи се за настъпването на жътвена­та зрелост.

Дълбоката оран се извършва непосредствено след при­биране на сламата.