Твърда пшеница

Ако посевите са изтеглени, те се валират

Ако посевите са изтеглени, те се валират, но никога не се брануват. Не се брануват и изтеглени от зимните студове посеви, които са засети върху песъчливи почви.

Време е да се подхранят с бързодействащи азотни торове пшеничените посеви, като се избират дни, в които все още почвата е замръзнала и не възпрепятства влизането на машините.

На слаби посеви, небратили през есента, подхранването се извършва още по-рано - преди началото на вегетация, а при добре развити посеви, силно бранили през есента - по-късно и дори с намалена доза. При бобови предшественици азотната норма може да се намали с 2-4 kg/dka, а при качествена обработка и по късна сеитба - да се завиши с 10-20 %.

Произвежданите азотни торове - амониев нитрат (амониева селитра), кар­бамид и амониев сулфат имат много добро действие върху растежа и развитието на твърдата пшеница. Не се наблюдават доказани разлики в ефективността на амониевата, амониево-нитратната и карбамидната форма, което позволява пъл­ното им или частично заместване една с друга.

Амониевият нитрат е универсален тор, защото има високо азотно съдържа­ние и 50 % от азота (нитратният) е бързодействаща фракция, а другите 50 % (амо­ниевият) може да се ползват от растенията веднага или да се подложат на нитри­фикация и да се усвояват по-късно. През години с повече есенно-зимни валежипо-високо ефективно е торенето с карбамид. Като по-концентриран тор, с по­добри физични свойства на гранулите, внасянето му през есенно-зимните месе­ци е по-изгодно в сравнение самониевата селитра.