Етикет: 4.1
post-image
Новини Институции

Приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения по подмярка за инвестиции в животновъдни стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

Kандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР
post-image
Новини Институции

Стартира прием на проектни предложения по подмярка .2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата възлиза на 24 447 500 лева