Етикет: храни
post-image
Новини Околна среда

Незаконните тръби от хвостолището, които причиниха замърсяването на реките Юговска и Чепеларска вече са премахнати

Извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ-Смолян и лабораториите към ИАОС Пловдив и Смолян установяват причината за опасното замърсяване с цианиди
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

Как европейската аграрна политика подкрепя производството на качествени продукти и

Едно от предизвикателствата на европейското земеделие е да отговаря на очакванията на обществото за безопасна, питателна и качествена храна, произведена по устойчив начин, с пестене на ресурси и в синхрон с опазването на околната среда
post-image
Интервюта Храни, Напитки, Здраве

Проф. Ангел Ангелов, преподавател в катедра "Биотехнология" и Центърa за обучение по качество и безопасност на те към Университета по телни технологии, гр. Пловдив

Ние трябва да създаваме иновации, които да помагат за изхранване на населението