Етикет: информираност
post-image
Новини Околна среда

МОСВ започна изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“

Основната цел на проекта е повишаване на нивото на на населението и на капацитета и приноса на заинтересованите страни за европейската екологична мрежа Натура 2000