Етикет: ориз
post-image
Новини Институции

Мария Габриел: Инвестициите в приоритетни области на науката и иновациите в Европа са водещи в първия стратегически план по „Хонт Европа“ 2021-2024 г.

Стратегическият план определя четири основни насоки за инвестициите в научни изследвания и иновации
post-image
Новини Институции

Мария Габриел: Иновациите са основен двигател на конкурентоспособността и растежа на регионите

Ще бъдат създадени полезни взаимодействия с други дейности на „Хонт Европа“, с регионалните стратегии за интелигентна специализация, с цел насърчаване и съфинансиране на съвместни програми за иновации