Етикет: разнообразие
post-image
Новини Околна среда

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

В рамките на заседанието се очаква министрите да приемат Заключения относно биологичното - „Необходимост от спешни действия“
post-image
Новини Институции

Проектозакон предвижда да легализира използването на отрови в дивата природа и други неселективни методи за лов

Това би нарушило европейски и национални правни норми и ще създаде огромен риск, както за редица застрашени видове и дивия свят като цяло, така и за хората
post-image
Новини Институции

Зам.-министър Николова участва в неформална среща на министрите по околна среда и климат на ЕС в Берлин

Министрите се обединиха около нуждата от допълнителни действия за засилване борбата с нелегалния трафик на диви видове и разпространението на инвазивни чужди видове
post-image
Новини Околна среда

Фотоконкурс на ООН: „Хората са затворени, природата – не“

ООН отправя призив за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда
post-image
Новини Околна среда

Започва изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“

На събитието са поканени представители на държавната администрация, народни представители, местната власт, контролни органи, неправителствени организации и медии
post-image
Новини Институции

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България във връзка с Рамковата директива за морска стратегия

Тази директива представлява първият законодателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично