Етикет: Сърбия
post-image
Новини Околна среда

Работна среща по Проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав”

Проведе се Надзорен съвет /SM1/ за финансовото и техническо изпълнение на проекта