Етикет: улов
post-image
Новини Институции

Установяване на сроковете на забрана за на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти

Забранен е и ът на калкан във водите на Черно море през периода от 15 април 2020 г. до 15 юни 2020 г. включително