Правителството отпусна 11,6 млн. лв. за изплащане на обезщетения и прилагани мерки за ограничаване и ликвидиране на АЧС

Включени са и обезщетения за стопанства, отглеждащи порода „Източнобалканска свиня“

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 11,6 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за изплащане на обезщетения и прилагани мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването африканска чума по свинете на територията на България. С тях ще се изплащат обезщетения на свинекоплексите, в които са констатирани огнища на заболяването африканска чума по свинете през 2020 година, както и обезщетения за стопанства, отглеждащи порода „Източнобалканска свиня“.

Съгласно процедурата на Европейската комисия се извършва частично рефинансиране до 75 % на направените разходи.