3400 ученици се запознаха през 2013 г. с уникалната природа на Източните Родопи

Снимка:

Образователният проект беше изпълнен БДЗП

3400 ученици се запознаха през 2013 година с уникалната природа на Източните Родопи научиха много интересни факти за едни от най-редките и защитени видове растения и животни, които се срещат в изключително богат на биоразнообразие район.

Това е цифровият резултат от  образователен проект „Популяризиране на Природозащитен център „Източни Родопи“ и повишаване на информираността относно природното наследство на Източни Родопи“, финансиран от холандската фондация АРК и „Новото тракийско злато“ и изпълнен от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Представителите на БДЗП Сание Мюмюн и Волен Аркумарев изнесоха близо 100 презентации в 54 училища в Източни Родопи, Пловдив и София.

Основната цел на проекта бе да помогне на учениците и широката общественост да се докоснат до уникалната природа на Източни Родопи, да опознаят редките и защитени видове растения и животни, да научат повече за защитените територии, да осъзнаят ролята на човека в природата и необходимостта от опазването й,  да бъдат информирани за значението на екстензивното животновъдство за поддържане на природните местообитания.

Учениците се запознаха с пъстроцветните орхидеи и с магическото цвете на Орфей – родопският силивряк. Особен интерес и любознателност проявиха към живота на лалугера и на сухоземните костенурки. Чувство на гордост сред подрастващите предизвика фактът, че белоглавите лешояди се срещат само в Източни Родопи, а районът на Маджарово е един от най-важните за опазване и на световнозастрашения египетски лешояд. Преподавателите и техните възпитаници бяха поканени да посетят Природозащитен център „Източни Родопи“ в гр. Маджарово и на живо да наблюдават тези редки и харизматични видове.

В излетите сред природата се включиха 500 ученици, които имаха възможността да се докоснат до дивата природа на района. Те наблюдаваха величествения полет на лешоядите, научиха се да разпознават някои често срещани видове птици и растения. Със своя неуморен изследователски дух учениците изследваха горските обитатели и учеха за значението на мъртвата дървесина. В рамките на проекта бяха организирани събития, с които чествахме 4 важни дати, свързани с опазването на природата – Денят на Земята, Денят на биоразнообразието, Международният ден на лешоядите и Европейските дни на птиците. Близо 300 природолюбители от цялата страна се стичаха в празничните дни в Природозащитен център „Източни Родопи“ в гр. Маджарово, за да се запознаят отблизо с обитателите на Източни Родопи и усилията на БДЗП за тяхното опазване. Подготвените прожекции на филми и беседи, разказващи за живота на лешоядите и опасностите, които тегнат над тях събудиха интереса на малки и големи. Въоръжени с гумички, цветни моливи и много усмивки децата изпъстриха белите листи с красиви рисунки на любимите си животни.

Ученици от областите Хасково и Кърджали участваха в традиционната Олимпиада по орнитология. Първенците получиха много награди, сред които бинокли, определители за птици и фотоапарат, а за първите седем, показали най-добри познания върху птичия свят на Източни Родопи бе организиран и образователен лагер в Маджарово. Към тях се присъединиха и първенците от изданието на олимпиадата в Бургас. В рамките на шест дни младите природолюбители имаха възможността да се докоснат и да научат повече за биоразнообразието на Източните Родопи. Всички участници се включиха с много желание и ентусиазъм в полевите дейности и в образователната програма на лагера и напуснаха царството на лешоядите с обещание да продължават да помагат на природата и съвсем скоро да се завърнат отново.