1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. ЕК потвърди проблемите, за които природозащитната общност алармира от години

ЕК потвърди проблемите, за които природозащитната общност алармира от години

България одобрява проекти в Натура 2000 без оценки за съвместимост

През изминалата седмица Европейската комисия публикува Информационен документ за установяване на нарушения по теми и по държави. В областта на природозащитното законодателство Комисията е изпратила официално уведомително писмо до България за неспазване на Директивата за птиците и Директивата за природните местообитания. Това писмо е част от наказателна процедура на ЕС за установено нарушение. Сред емблематичните казуси, които стоят зад тази процедура, са: строежите в зони за птиците по Черноморското крайбрежие и в Стара планина, планове, засягащи необявената зона Рила-буфер, кариерите за открит добив в защитените зони. В последната година проблем са и процедурите за оценка за съвместимост и липсата на такава при проекта за магистрала през Кресненския пролом, както и промените в действащия план за управление на Национален парк „Пирин“.
 
В текста на ЕК се казва:
 
„В България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е били разрешено независимо от наличието на такава заплаха. Проблемът бе установен за първи път преди десет години и въпреки че оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, този структурен проблем продължава да съществува и Комисията редовно получава оплаквания относно планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки.“
 
Още преди 10 години Българско дружество за защита на птиците алармира Комисията за проблема със систематичната липса на опазване на зоните за дивите птици. По това време особено остър  е проблемът с огромния брой ветропаркове, застрашаващи мигриращите птици, както и строежи на курортни и ваканционни обекти, съгласувани в зони от Натура 2000. Голяма част от одобрените проекти са на практика големи проекти, разделени на части, за да се избегне процедура по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Масово проектите са одобрявани с преценката, че не е необходимо извършването на ОВОС или екологична оценка, без въобще да се отчита кумулативният ефект, както и необходимостта от опазване на местообитанията на птиците в защитените зони.
 
През годините проблемите продължават да се трупат и порочните практики продължават, като процедурите стават все по-формални и непрозрачни.  В допълнение от присъединяването на държавата ни към ЕС до настоящия момент, нито един горскостопански план/лесоустройствен проект не е бил подложен на детайлна оценка за степента на въздействие върху засяганите защитени зони, при условие, че някои проекти водят до увреждане над 10%, в някои случаи над 20% от площта на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в зоните.
 
Неадекватни или липсващи оценки за съвместимост позволиха стотици мини ВЕЦ да бъдат допуснати в защитени зони от мрежата, засягащи риби и други видове, свързани с реките. Все по-масова тенденция е да не се одобряват общи устройствени планове, за да може да се одобряват проекти „на парче“ без обща визия за района.
 
Общият устройствен план на община Сапарева баня е без екологична оценка за влиянието му върху Рила буфер, последната необявена защитена зона от сухоземната територия на страната. Поне 10 малки ВЕЦ са допуснати без оценка за съвместимост с Рила буфер, въпреки че попадат в нея. Особено красноречиво е нарушението, че и язовир Яденица, не беше оценен спрямо Рила буфер, въпреки че попада в зоната за природните местообитания, а елементи от съоръжението са на 100 метра от зоната за птиците. България е длъжна да осигури защитата на природата си, въпреки че повече от десет години бави преднамерено обявяването на зона Рила буфер в защита на интересите на няколко големи горски заменки.
 
Въпреки че  проектите за общи устройствени планове на общините Шабла, Каварна и Балчик все още не са одобрени, одобряването на проекти за застрояване на парче в тези общини не спира. Одобрените общи устройствени планове на Созопол и Приморско заедно ще доведат до значителна загуба на местообитания на птици в защитена зона „Комплекс Ропотамо“.

Решение по оценка за съвместимост от 2008 г. за изграждане на магистрала Струма, изрично изисква изнасяне на транзитния трафик извън Кресненския пролом. В негово нарушение, 10 години по-късно, правителството направи нова оценка като тотално подмени предишното си решение и остави трафика в посока Гърция в пролома. Това бе направено въз основа на напълно недостатъчна и неадекватна оценка за въздействието върху видовете там, чиято бройка вече намалява заради все по-засилващия се трафик.
 
Без каквато и да било оценка за съвместимост беше променен сега действащият план за управление на Национален парк „Пирин“ като беше разрешено строителство на нови ски съоръжения и писти на пет пъти по-голяма площ, а строителство на водохващания бе позволено в почти половината парк. Предстои Върховният административен съд да се произнесе на първа инстанция по делото срещу решението за тази промяна като обществените очаквания са съдът да гарантира опазването на Пирин чрез спазване на изискванията на директивите и да поиска оценка за съвместимост на това решение. Припомняме също така, че в рамките на делото пред втората инстанция на ВАС, по което трябва да се реши дали проектът за нов план за управление на парка подлежи на екологична оценка, жалбоподателите от страна на Коалиция „За да остане природа в България” поискаха от съда да изпрати запитване до съда на ЕС по този въпрос (т.нар. преюдициално запитване). Такова запитване е необходимо, с цел елиминиране на всички съмнения по въпроса, особено на фона на стартиралата наказателна процедура.
 
Днес натиска върху природата у нас е безпрецедентен по мащабите си и за съжаление се случва с подкрепата на част от институциите. А всички те, по конституция, имат задължението да прилагат политиката за опазването на околната среда в България.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.