1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. И в новия програмен период ще се насърчава разработването на иновации

И в новия програмен период ще се насърчава разработването на иновации

Ще се финансират оперативни групи в рамките на ЕПИ-АГРИ

 

Иновациите са в основата на растежа и повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие. Факторите, които най-силно мотивират фермерите да въведат иновационно решение в своята практика, са получаването на по-високи добиви и реализирането на по-голяма печалба, следвани от по-висока продуктивност и очакваната икономия на време. Към момента обаче, общото равнище на внедряване на иновациите в сектор селско стопанство в страната е далеч под европейските нива, като се наблюдават съществени различия в технологичното ниво на „водещите“ стопанства и средното ниво в болшинството от фермите.

По-лесното внедряване на иновациите в практиката ще бъде сред важните приоритети на новата ОСП. Затова и в Националния стратегически план на България се предвижда интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“. В настоящия програмен период финансираните оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) поставиха началото на една нова форма на сътрудничество в България, обединявайки значителен брой земеделски стопани, научни работници и представители на неправителствени организации, които чрез съвместни действия и усилия търсят решения на идентифицирани проблеми в родното селскостопанско производство чрез иновативни методи и подходи.

В новата ОСП ще се прилага интервенция, чрез която ще се подпомага изпълнение на новаторски проекти в два етапа: първи етап - сформиране на оперативната група и втори етап - функциониране на оперативната група.

За целите на прилагане на интервенцията се приема следното определение за иновации: Разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална или екологична ефективност. За иновация се приема и прилагането на традиционна практика в нов географски или екологичен контекст.

Допустимите за подпомагане дейности в рамките на интервенцията следва да са свързани с производството, преработката и/или маркетинга на продукти, включени в Анекс № 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) или памук, с изключение на риба и рибни продукти.

Чрез интервенцията няма да се подпомагат фундаментални научни изследвания или индивидуални научно-изследователски проекти.

Одобрените оперативни групи се задължават да разпространяват резюме на новаторските планове и резултатите от своите проекти чрез националните и европейски мрежи по ОСП.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.