1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Kонсултантските организации с важна роля в новата ОСП

Kонсултантските организации с важна роля в новата ОСП

Ще се акцентира на консултантките пакети за млади и малки стопани

 

В земеделието у нас липсват достатъчно образовани кадри, способни да управляват сложните производствени процеси, специализираната селскостопанска техника, машини и оборудване от последно поколение. Наблюдава се, също така, липса на управленски умения в това число, насочени към подготовка и изпълнение на проекти, свързани с укрепване, разширяване и модернизиране на дейността и производствените процеси в стопанствата.

Наред с това, преобладаващата част от стопаните в малките стопанства нямат специализирано земеделско образование и имат недостатъчно добре развити управленски и бизнес умения, се посочва в проект на интервенция в новата ОСП.

Достъпът на малките стопанства до подпомагане по ОСП се ограничава както от наличието на достатъчно информация за участие в схемите и мерките, така и от високата, спрямо доходите на стопанствата цена на консултантските услуги за разработване на бизнес планове и управление на проекти.  

Земеделците имат нужда да получат знания и консултации във връзка с качеството на изпълнение на практиките, насочени към опазване на околната среда и климата и биоразнообразието, включително съвети за прилагане на добрите земеделски практики и др.

Затова в новата ОСП отново ще има интервенция, която ще подпомага консултантски организации, като например Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и организации, отговарящи на критериите за областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти. Консултантите ще получават подпомагане по ПРСР, за да предоставят консултантски услуги, насочени към млади и малки земеделски стопани, горски стопани, които ще получават знания за

смекчаване на последиците от изменението на климата, устойчиво управление на природните ресурси, защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта, интегрираното управление на вредителите и на добрата растителнозащитна практика и много други.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.