Планиране по Индикативен график 2020 година

Елена Иванова, и. д. директор на Дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХГ разясни актуализирания индикативен график за прилагане на мерките през 2020 г.

 

Осмата Национална среща на земеделските производители в България продължава с панел за Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

През тази година трябва да стартират 15 подмерки с общ бюджет над 210 млн. евро.

Приемите, насочени към животновъдите през 2020 г. са подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки”, подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване н селскостопанския производствен потенциал” и подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства”.

Другите приеми са насочени към малките земеделски стопанства.

Дългоочакваната подмярка за напояване се планира да стартира до края на месец февруари.

В галерията вижте периодите на прием през 2020 г.