75% повече свинско изнасят държавите от ЕС за Китай

12% от европейското свинско месо се изнася за Обединеното кралство

По отношение на данните за износа на свинско месо в ЕС за първото тримесечие на тази година Обединеното кралство беше втората водеща дестинация с общо 170 697 т, което представлява 12,2% от общата квота и надхвърля Япония (101 780 т, 7,3%). Трябва да се отбележи, че ако данните се сравнят спрямо пратките, извършени от държави от ЕС до Обединеното кралство за предходни години, сега те са намалели (съответно 272 709 t и 260 939 t за януари-март 2019 и 2018). Износът към основната дестинация Китай продължава да се увеличава. Между януари и март ЕС е изпратил общо 756 021 т свинско месо в Китай. Това е повече от половината от общия износ и увеличение от 75,5% за същия период на миналата година. От друга страна износът към другите големи дестинации е намалял в сравнение със същия период на 2019 г. (-15% за Япония, -39% за Корея, -26% за Хонконг, -50% за Филипините).