Пчелите и пчелните продукти като индикация за замърсяване на околната среда

Среща – семинар на НССЗ и Тракийски университет-Стара Загора

На 29 ноември 2018 г. в гр.Русе  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар на НССЗ (ТОО-Русе) и Тракийски университет-Стара Загора на тема: „Пчелите и пчелните продукти като индикация за замърсяване на околната среда”

На информационното събитие  проф. д-р Иванка Желязкова от Тракийски университет – Стара Загора  ще запознае присъстващите с източниците на замърсяване на пчелните семейства и пчелните продукти, както и пчелите като индикатор за замърсяване на околната среда

Експертите от Териториалния областен офис – Русе на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, ет. 6, зала „Св. Георги“