post-image

Невъзможна е денонощна охрана на горите

Националното управление на горите има право да налага санкции и да съставя актове, тъй като незаконната сеч и бракониерството са криминализирани деяния