Косад Семанс България организира демонстрация за своите сегашни и бъдещи партньори

На 12 август в село Горна Митрополия ще бъдат представени част от хибридите при слънчогледа и царевицата

Косад Семанс България ще събере земеделски производители в село Горна Митрополия, област Плевен, за да покаже най-новата си селекция от високодобивни хибриди слънчоглед и царевица. 

Домакин на срещата е земеделската производителка Светла Стоянова. Агрoномите на Косад Семанс ще запознаят фермерите с най-новите предложения при производство  на рапица и зърнено-житни култури.

Сборен пункт: в стопанството на Светла Стоянова на 12 август от 10:00 часа.