Масирано нападение на борова листна оса в Кюстендилско

ДГС Кюстендил пръска най-засегнатите горски райони

Масирано нападение на борова листна оса в Кюстендилско. Вредителят е започнал масово да унищожава върховете на дърветата. От държавното горско стопанство в Кюстендил започнаха обезопасителни мероприятия с биологични продукти. С помощта на хеликоптер бяха обработени над 900 декара горска площ.

Ръждивата борова листна оса е нападнала насаждения в землището на Горановци, Драговищица, Николичевци и Копиловци в Кюстендилско. Вредителят е започнал да изяжда иглените листа на насажденията. Яйца и ларви се виждат и с просто око. Върховете на клоните при голяма част от боровете вече са изсъхнали.

 “В момнта ларвата се храни с иглиците. Към края на май месец тя ще слезе в почвата , където ще какавидира и ще зимува като какавида в почвата”, обясни д-р инж. Петя Матева, експерт по лесозащита в ЮЗДП. 

Тя причинява обезлистване, което вие го виждате тука. Изяжда иглолистата и по този начин затруднява изхранването на дърветата и оттам намалява техния прираст. При системно недохранване причинено от такова обезлистване дърветата могат да загинат“, допълни инж. Нина Димитрова, ДГС , Кюстендил. 

За да се предотвратят и най-мрачните прогнози за тотално изсъхване на боровете от Държавното горско стопанство в Кюстендил започнаха пръскания.

Препарата действа по следния начин. Сега се пръска, след това до24 часа след като е гризнала гъсеницата те ще спрат да се хранят. Те ще спрат да линеяти ще загинат. Ние в момента пръскаме в точния момент, в момента гъсеничките са 1,2-ра лаврена възраст ще го стопираме това нещо“, обясни д-р инж. Петя Матева. 

Площите за обработване са маркирани предварително.  Агроджипиес проследява масивите Върху предварително маркирани дървета лесничеите поставиха изолационен ръкав. След около 20 дни ще стане ясно до колко борбата с вредителя е ефективна. Третирането на горските насаждения с биологични продукти за растителна защита е безвредно за хората и животните.

Автор: Снежана Любенова