1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. Ново поколение платформи за данни в животновъдството

Ново поколение платформи за данни в животновъдството

Шон Акадири, президент на компания Agric-Bioformatics представи иновативен софтуер на СТЕКСПО 2019

Ново поколение платформи за данни в животновъдството – темата стана част от лекционната програма на международното изложение за месодайно животновъдство СТЕКСПО 2019 в Международен панаир Пловдив. Организатор на форума е Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ). Шон Акадири от Оклахома, САЩ запозна българските фермери с функцията на иновативната система AgBoost

Шон Акадири, президент на компания Agric-Bioformatics – Оклахома, САЩ:  „През миналата година пуснахме софтуера на пазара. Това е база данни, която помага максимално добре за това наличните ресурси в стопанството, да се използват оптимално спрямо условия. Опитаме се да създадем еднакви условия на конкурентоспособност. Също така ако в дадено стадо липсва определена генетика, например по-добра усвояемост на фуража или по-висок прираст на малките телета в началния период, тази генетика може да се добави от друг фермер, който я притежава. Информацията за другия фермер е налична в базата данни. Всички производители на храни по света са големи, малки или средни. Този софтуер им позволява да анализират своите ресурси и да ги използват максимално, спрямо условия в района. Данните, които се събират, са от всякакъв характер. Те се превръщат в лесна информация за фермера, за да може той да използва максимума от своето производство.”

Компанията е насочена към използването на биоинформатиката и генетиката, с цел подобряване на производителността и жизнения статус на животните. Акадири има над 13 години опит в областта на биотехнологиите и животновъдството. Заедно със своя екип разработва иновативната платформа, която позволява на всеки фермер лесно и удобно да управлява и следи животните в стопанството си. Софтуерът предоставя генетично профилиране на всяко животно в стадото. Освен това приложението дава достъп до база данни, които лесно могат да се използват за решения за развъждане, маркетинг и управление на фермата.

Шон Акадири: „Имаме инструменти, насочени към това как фермерите да събират генетичен материал, как да вземат правилни решение и да управляват по-добре цялото си стадо. Например има данни за прогнозата на времето в района на фермата, както и пазарна информация за различните подотрасли на земеделието. Вие, фермерите вкарвате информация в системата – например за породата на животните, възраст, пол и всичко останало. Всяка информация, която подлежи на количествено представяне може да се вкара в таблиците. Вкарвате генетичната информация и чрез платформата можете да поръчвате комплектите, чрез които вземате генетичен материал от животните. Ние ви изпращаме тези комплекти в които има инструкции как да вземате проби от животните. Пробите се взимат от косми, тъкани или семенна течност и изпращате тези проби в лабораторията. В същата платформа излизат и резултатите от лабораторните изследвания на вашия генетичен материал. Има таблица с характеристиките на животното по 16 показателя. Те могат да бъдат силни или слаби. Таблицата помага да разберете кои са силните страни и кои са недостатъците на вашето стадо и на какви тенденции трябва да се наблегне. Показателите са динамични. Таблиците представят по количествен начин силните и слабите страни на стадото.”

 

AgBoost работи чрез скала от 1 до 10, като 10 са най-добрите характеристики за генотипа на животното. Тук влиза омраморяването на месото, количеството мляко и други. Могат да се видят, както характеристиките на стадото в проценти, така и характеристиките на всяко отделно животно.

Шон Акадири: „Всяко животно има индивидуален профил със своите производствени характеристики. Има информация за майката и бащата на животното. Убедени сме, че животното ще е ефективно, ако се храни добре и ако има добра конверсия на фуража в живо тегло. Изследват се и характеристиките на месото – сред които омраморяване, крехкост и образуването на стекове. Анализираме и информацията за лекотата на отелване при кравите. Системата дава насоки коя крава в стадото се отелва по най-оптималния начин. Правим и сравнение между биковете във фермата. Избирам например едно мъжко животно и според неговите дадености и характеристиките на кравата можете да направите най-добрата комбинация между двете разплодни животни. В системата със син цвят отбелязваме бика, с розово – кравата. От съчетанието можете да предвидите качеството на телето, което ще бъде произведено. Тези данни могат да се преместят към секцията за управление на животните и можете да изберете това животно, което ви е необходимо. Спокойно могат да се правят различни кръстоски – между животните с най-много точки или други комбинации, различни сечения на стадото според показателите. Тоест програма помага да се прави селекция в стадото върху основата на различни признаци. Може да се прави и съпоставка между генетичната информация и икономическите показатели на фермата. Записваме теглото на телето, когато се ражда, когато се отбива и след това – в този период може да се види как животното наддава, от каква храна, периоди, условия и други. Това показва прираста и процента ефективност на всяко теле. Знам че това е много информация, но целта на тази презентация е да ви покаже как се събират данните, как се визуализират, за да могат да се използват, да са ви полезни за по-доброто управление на фермата. Тази технология е еднакво приложима за 5 крави, за 500 или за 2000 крави.”

Един от фермерите в Америка, който работи с иновативната платформа е Крейг Гъфи – също гост лектор на изложението за месодайно животновъдство в Пловдив. За софтуера животновъдът каза, че това му позволява лесно и удобно да управлява и следи животните в стопанството си.

Крейг Гъфи, собственик на двете фамилни ферми CG Cattle и Swearngin Angus в Канзас, САЩ: „Опитваме се да доведем до необходимото качество генетиката, която използваме вече 30 години. За целта прилагаме тази система. Тя ни помага да разберем по-добре нашата генетика и начините по които можем да я усъвършенстваме. Най-важната характеристика е плодовитостта, след това е дълголетието. След това идва крехкостта на месото, теглото. Търсим общ сбор от точки между 5 и 7. Ако получим този резултат, значи сме създали дълготрайна стойност на нашата линия. Програмата дава възможност да се правят, кръстосани сечения, разрези и да сравните генетичната стойност на различните индивиди. Аз вземам една линия на бик и гледам какво е неговото наследство. В зависимост от това какви характеристики искам да засиля, аз решавам с кой бик да съчетая кравите. Търсим еднаквост при телетата.”

Иновативната платформа се използва във всички 50 щата на САЩ и тяхната обратна връзка показва, че резултатите са много добри. Компанията работи и с фермери в Канада, Мексико и Великобритания. Апликацията може да се качи на мобилен телефон или компютър и така да се използва. Цената е около 50 цента на животно. Любопитен факт е, че Шон Акадири създава компанията си като стартъп проект. И в България стартъп системите се разраснаха сериозно през последните няколко години. Особено в периода между 2012 до 2015 г., когато на фондове за дялово инвестиране бяха предоставени 21 млн. евро за инвестиции в стартъп компании по инициативата ДЖЕРЪМИ. Всеки стартъп трябва да адресира някаква нужда или да покаже на потребителите, че имат проблем, ако те все още не са го осъзнали, и да го разреши. След това се откриват потенциалните клиенти. Другото важно нещо е размерът на пазара. Той показва колко пари максимум могат да бъдат спечелени – тук се прави избора локален ли ще бъде бизнесът или ще излезе от границите на първоначалната територия. Важно е да се проучи и каква е конкуренцията – дали някой вече прави, това което вие възнамерявате. Следващ фактор е времето - дори и да разполагате с гениална идея и с перфектния екип за нейното осъществяване, ако не изберете правилния момент за това, има риск да не успеете.

Шон Акадири: „Ние обучаваме фермерите, дори онлайн, представяме и видеа, филмчета, които онагледяват целия процес. Това е така, защото не искаме да имаме пречки в работата си с фермери в цял свят. Например в Съединените щати говедовъдството е разделено на много и различни сегменти и те трябва да си поставят цели точно в кой сегмент искат да се развиват – да произвеждат телета, да угояват и така нататък. Платформата помага именно в това – за адаптирането на събраните данни и тяхното тълкуване и какви решения следват. Сега в Съединените американски щати обикаляме училищата и правим обучение по програмата. Целта ни е бъдещето поколение да оцени значението, ползата от събирането на данните. Аз знам, че винаги е имало наука и много данни, които човекът през години е използвал. Въпросът е обаче как цялата обемна информация ще бъде представена, за да се използва лесно и внедрена в бизнеса.”

Посетителите на форума в Пловдив бяха любопитни за иновативната система. Още повече заради фактът, че компанията е започнала като стартъп инициатива. Представител на български старт ъп попита дали е възможна интеграция и свързване с друга база данни, включително обмен между различни стартъп проекти.

Шон Акадири:  „Лесно може да се комбинира с други бази данни, защото всичко е електронно. Ние интегрираме информация от други мрежи, такава информация, която е събрана по-назад във времето.”

Фермерите попитаха и колко често животновъдът трябва да сяда пред компютъра или чрез телефона си, за да вкарва данни и да актуализира натрупаната до момента информация.

Шон Акадири: „Това в голяма степен зависи от събираните данни. Например за генетиката – тя се взема еднократно, тя не се променя, но за другите етапи на производството – можете колкото често поискате. Вие можете да определяте периодичността. По принцип съветът, който ние даваме е да се събира с колкото може по-голяма честота, защото това ви дава много по-ясна картина на тенденцията и ви помага да правите по-добри прогнози как отделното животно и цялото стадо ще се развиват.”

У нас вече стартира дългоочакваната подмярка 16.1  “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”. Тя дава възможност за внедряване на иновативни решения в земеделската практика. Чрез подмярката ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат механизми за практическото реализиране на иновативни решения. Бюджетът, определен по подмярката е на стойност 20 млн. евро, като 2 млн. лв. допълнително по процедурата ще бъдат насочени за целева подкрепа именно към сектор  „Животновъдство”. Подкрепата за сектора е насочена към иновативни решения за превенция и подобряване на здравословно състояние на животните. По този начин ще се осигури възможност за разработване и тестване на нови практики, процеси и технологии. Те ще помогнат за преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната, както и минимизиране на рисковете за в бъдеще, коментираха от земеделското министерство. Бенефициенти по подмярката могат да бъдат оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект. Членовете на оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани.

Снимки: Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България, Яна Лозева и Росина Пенчева

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.