Етикет: Иново
post-image
Новини Околна среда

Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в с. Ях

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение
post-image
Новини Институции

Атанас Добрев: Ще извършим спешни аварийни ремонтно-възстановителни работи на хидромелиоративни съоръжения до и Брегово

След обследване на щетите от Експертна комисия към ОДЗ Видин, стопаните ще бъдат обезщетени по съответния ред