Третото издание на националната кампания за борба с престъпленията срещу природата стартира в Сливен

Целта е да постави фокуса на общественото внимание върху този проблем

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) избраха Световния ден на горите да обявят началото на третото издание на кампанията за предотвратяване на престъпления срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“.

Целта на кампанията е да постави фокуса на общественото внимание върху този проблем, за да може гражданите и институциите да бъдат  по-бдителни и активни по темата.

Специален гост на откриването беше старши инспектор Панайот Матев от Областна дирекция на МВР - Ямбол, който беше награден в първото издание на кампанията през 2014 г. Той разказа за случая с орела „Пешо“, който загина в района на Ямбол. Благодарение на доброто сътрудничество между БДЗП и ОДМВР-Ямбол случаят беше разкрит успешно и бързо. Според г-н Матев „част от проблема е, че обществото все още не осъзнава, че посегателствата върху животнитe са сериозни престъпления”. Той съобщи, че от 2015 г. със Заповед на Министъра на вътрешните работи по отделните областни дирекции и районни управления на МВР на служители (оперативни и разследващи) са вменени задължения по разкриване и предотвратяване на престъпления срещу животни.

Инж. Веселин Райчев от ИАГ подчерта също, че доброто сътрудничество между държавните институции и неправителствения сектор е основа за предотвратяване на престъпления срещу природата, и в частност горите, и за разкриване на извършителите им.

По-късно същият ден се проведе и семинар за предотвратяване на престъпленията срещу природата пред служители от системата на горите, представители на РИОСВ и общински служби от района на Сливен, Бургас и Стара Загора. 

Лектор беше Димитър Градинаров, отговорник престъпления срещу природата в БДЗП. Той говори за посегателствата срещу защитени видове в България – натрупан опит, изграден капацитет, ефективни механизми на взаимодействие между институциите.

Кампанията се провежда за трета поредна година. В първите две издания бяха номинирани 21 души – служители на Държавни горски стопанства, МВР, Регионални инспекции по околното среда и водите, Агенция „Митници“, както и любители на природата, станали свидетели на престъпления срещу природата. И тази година, до 30.09.2016 г., номинации ще се приемат от всички, които познават или работят с хора с принос в борбата с престъпленията срещу природата. През ноември 2016 г. ще бъдат наградени 10 от номинираните, като наградата за всеки от тях ще бъде 150 лева и плакет.

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.
Повече подробности и новини около кампанията можете да намерите на www.eagleforests.org.

Повече информация за престъпленията срещу дивата природа

Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не е обръщано необходимото внимание. Въпреки, че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), както и от европейското и българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че вследствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол.

Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени вид  от дивата флора или фауна, без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2 000  и 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети.

Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?

Всеки от нас може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде сигнал, представи доказателства и  съдейства на институциите.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.