Етикет: ръст
post-image
Новини Институции

Вергиния Кева: Стремежът ни е да се реализират заложените амбициозни цели по отношение на доходите на земеделските производители

Основна идея в предложението на комисията за новата ОСП е опростяване на правилата за сметка на постигане на цели и резултати
post-image
Новини Институции

Зам.-министър Вергиния Кева: „България е на трето място по процент от националната територия, която попада в европейската екологична мрежа Натура 2000“

В рамките на бъдещата ОСП след 2020 г. се очаква да бъде засилен приносът на политиката към въпросите, свързани с околната среда
post-image
Новини Институции

Зам.-министър Вергиния Кева: Предизвикателствата пред земеделието и селските райони изискват решения, базирани на научни изследвания

По време на форума беше приета Съвместна декларация, относно важността на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ
post-image
Новини Институции

Заместник-министър Кева: Ефективното функцуониране на Българската хранителна банка е пример за това как може да се работи за справяне с проблема със загубите на хранителни продукти и отпадъци

Във Вилнюс се проведе Политически форум за загубите на храни и хранителните продукти