Етикет: санкции
post-image
Новини Институции

ЕК стартира наказателна процедура срещу България заради неспазване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово

Комисията предприе наказателни мерки в областта на качеството на атмосферния въздух и срещу Хърватска, Полша, Румъния и Гърция
post-image
Новини Производство и преработка

Европейската комисия предприема действия за забрана на нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни

Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия