Етикет: залесяване
post-image
Новини Горско стопанство

Горски служители, представители на партньорски организации, журналисти и студенти залесяваха край ДЛС „Витошко – Студена“

През годините с доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България
post-image
Новини Институции

Заключителна пресконференция по проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000”

Беше представена концепция за подаване на проектно предложение за надграждане и мултиплициране на постигнатите резултати