COVID-19: Съвместно изявление на европейската промишленост за подвижна техника

Отрасълът наброява около 7000 производители, произвеждащи повече от 450 различни вида машини с годишен оборот от около 40 милиарда € и 150 000 преки служители

Европейските промишлени сдружения, представляващи отрасъла на извънпътната подвижна техника, призова ЕС да приеме бързи мерки в отговор на затрудненията, причинени от пандемията от COVID-19. 

В съвместно писмо, изпратено днес до Европейската Комисия, CECE, CEMA, EGMF, EUnited Municipal Equipment & Cleaning, Europgen и FEM поискаха налагане на мораториум на крайните срокове за 2020 и 2021 г. за прилагането на емисиите на отработени газове, изброени в регулация 2016/1628/EU за извънпътна подвижна техника и 2018/985/EU за селскостопански превозни средства. 

Според регулацията, 2020 г. е преходна фаза за двигатели Етап V в мощностните обхвати <56kW и ≥130kW, а 2021 г. ще бъде преходната фаза за мощностни обхвати от 56kW до 130kW. За спазване на крайните срокове от регулацията производството и сдобиването с преходни двигатели приключи. Производителите на машини имат срок до 30ти юни 2020 г., за да произвеждат машините с мощност <56kW и ≥130kW, оборудвани с тези преходни двигатели, и след това до 31ви декември 2020 г., аз да пуснат тези машини на европейския пазар. Подобни крайни срокове важат за 2021 г. за машини в мощностните обхвати от 56kW до 130kW. 

Без части от основно значение, като гуми, мостове, хидравлични системи, осветление и електронно оборудване, производителите ефективно са възпрепятствани да приключат производството на машините в рамките на наложения краен срок. В резултат те няма да могат да пуснат на пазара машините с преходните двигатели, с които вече са се сдобили. Тъй като използването на последните вече няма да е възможно, тези двигатели ще трябва да бъдат бракувани, което ще доведе до предотвратими икономически вреди и ненужно прахосване на суровини и ресурси.
Подписалите изявлението посочват, че разпространението на COVID-19 причинява пълно нарушаване на доставките на части и компоненти. Такова беше положението от Китай за няколко седмици, а вече започва за други компоненти от Италия и други страни членки. Несъмнено, с разпространението на пандемията, допълнителни прекъсвания - включително поради наложени от правителствата забрани - се налагат, планират или очакват в Европа и САЩ.

 „Ситуацията е критична. Трябва да бъде наложен временен мораториум, с отложени във времето крайни срокове, докато ситуацията може да бъде оценена наново. Неутрални от екологична гледна точка, мерките биха предотвратили допълнителни икономически вреди, причинени от пандемията от COVID-19 на производствените ни отрасли и работните места, които зависят от тях“ каза Жером Бандри, генерален секретар на CEMA. 

CEMA aisblwww.cema-agri.org е сдружението, представляващо европейската промишленост за селскостопански машини. С 11 национални сдружения - членове, мрежата на CEMA представлява както големи многонационални фирми, така и редица средни предприятия, действащи в този отрасъл.

Отрасълът наброява около 7000 производители, произвеждащи повече от 450 различни вида машини с годишен оборот от около 40 милиарда € (EU28 – 2016) и 150 000 преки служители. Фирмите в CEMA произвеждат широк асортимент машини, които покриват всяка дейност на нивата, от сеитба и прибиране на реколтата, до оборудване за животновъдството.