Стабилна година за регистрация на трактори през 2019 г.

5% ръст спрямо 2018 г.

Общо 191 587 трактори са регистрирани в Европа за цялата 2019 г., според данни, изнесени от CEMA – асоциацията, обединяваща европейската индустрия, произвеждаща земеделски машини. 43 642 от тези регистрации са били превозни средства с мощност 37 kW (50 к.с.) и по-малко, а 147 945 са били с 38 kW и повече. CEMA счита, че 154 321 от тези машини са земеделски трактори, останалата част са били четириколесници, телескопични товарачи и друго оборудване. 
 
Регистрациите на земеделски трактори за цялата година са се увеличили с около 5% спрямо 2018 г. Трябва да помним, обаче, че регистрациите през 2018 г. бяха повлияни отрицателно от новото законодателство, влизащо в сила на 1 януари 2018 г., което доведе до голям брой предварително регистрирани трактори през 2017 г. без увеличение на основното търсене. Поради текущото увеличение трябва да вземе предвид този феномен, тъй като в противен случай 2018 г. е считана за положителна година за продажбите на трактори. Графика 1 ясно показва, че регистрацията през декември 2017 г. е достигнала върха си и следователно е била сравнително ниска през първото тримесечие на 2018 г. Когато тенденцията се оценява без този необичаен връх, цялата година 2019 потвърждава стабилността на търсенето на земеделски трактори спрямо предходната година.
 
 
grafika1
Графика 1 - Източник Systematics International 
 
 
Тенденции по мощностни класове
При сравняване на тенденциите по мощностни класове (графика 2) за всички превозни средства, регистрациите за всички мощностни класове са се повишили през 2019 г. спрямо 2018 г., със забележимото изключение на трактори над 221 kW (-4%). В общи линии тенденцията, според която повече от половината от всички регистрирани трактори е под 75 kW (52% през 2019 г. спрямо 51% през 2018 г.) и по-малко от един на всеки четири е над 110 kW (24% през 2019 г. спрямо 25% през 2018 г.), се потвърждава.
 
grafika2
           
Графика 2 - Източник Systematics International, форматирано от CEMA
 
Значителна разлика по държави
Двата най-големи пазара за трактори в Европа остават Франция и Германия (графика 3). Всички регистрации на трактори във Франция са се увеличили значително с 26% през 2019 г. спрямо 2018 г., с повече от скромен ръст от 5% за Германия. Италия остана стабилна за всички регистрации на трактори (+1%), докато Испания отчете подобрение от 7%. След спад през 2018 г., регистрациите във Великобритания се повишиха с 5%. Донякъде забележими ръстове имаше в Хърватска, Сърбия и Черна Гора, Люксембург, Дания и Босна и Херцеговина, а забележим спад в Словакия, Гърция, Литва и Исландия.
 
grafika3
Графика 3 - Източник Systematics International, форматирано от CEMA
 
 
При изваждане на неземеделските трактори от общия брой регистрирани, осигурен от националните власти, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания представляват заедно 2/3 от регистрираните в Европа земеделски трактори през 2019 г.
 
 
При преглед на стойностите на регистрациите в цяла Европа, икономическите експерти на националното сдружение CEMA коментираха по-задълбочено:
 
В Германия пазарът на трактори през 2019 г. се повиши леко спрямо предходната година с ръст от 5 процента. През 2019 г. станаха явни две противоположни развития: Регистрациите през първата половина на 2019 г. бяха значително по-високи от същия период на миналата година. Измежду други неща, това значително увеличение все още беше под влияние на „наредбата-майка“, която доведе до значителен спад на регистрациите през първото тримесечие на 2018 г. Освен това, имаше и друга регулация на ЕС („функционална безопасност“), която влезе в сила на 1 юли 2019 г. Машините от по-стари стандарти можеха да получат одобрение само до тази дата. Това отново доведе до период на повишена регистрация от представители и съответното увеличение на инвентарите при германските търговски представители. Последствията от това в крайна сметка бяха регистрирани през четвъртото тримесечие, с особено остър спад през декември.
 
Във Франция за първи път през 2019 г. бяха регистрирани 34 555 земеделски трактори, от всички видове/всички мощности и включително градинското оборудване, това представлява ръст от + 15% спрямо 2018 г. Без градинското оборудване, което отчете значителен ръст през 2018 г., увеличението на земеделски трактори за Франция за 2019 г. достигна 25%. Първите регистрации на трактори достигнаха най-високите си равнища от 2013 г., еталонната година за земеделските машини във Франция. Тракторите продължиха да набират мощност. Средната мощност на стандартен трактор беше 147,7 к.с. през 2019 г. спрямо 147,1 к.с. през 2018 г. и 129 к.с. през 2010 г.
 
Регистрацията на земеделски трактори в Италия през 2019 г. достигна 18 575 брой или лек ръст (+0,7%) спрямо 2018 г. Този резултат съответства на средносрочната тенденция наблюдавана от 2014 до 2019 г. Средният брой регистрирани трактори през този период - с изключение на 2017 г. - беше 18 400 бройки. Италианският пазар се стабилизира през последните години, със значително по-ниски обеми отколкото равнищата преди кризата (около 30 хиляди бройки годишно от 2000 до 20007 г.). Освен новите превозни средства, 39 800 употребявани трактори са продадени в Италия през 2019 г., ръст от 5,3% спрямо 2018 г.
 
Във Великобритания 2019 г. беше година от две части за регистрация на трактори. След две силни години през 2017 и 2018 г. първата половина на годината все още беше силно положителна, но положението беше много по-тежко през второто полугодие. Това частично беше циклично, с новото оборудване в стопанствата, което по-малко вероятно се нуждае от смяна, но политическата несигурност и влошаващите се метеорологични условия, пред които бяха изправени фермерите, несъмнено също бяха фактори. Общият брой регистрации на трактори през първите седем месеца на годината бяха с 10% повече, но през последните пет месеца на годината те бяха с 3% по-малко от същия период на 2018 г.
 
В Испания общият пазар на трактори нарасна до 44 542 бройки (+3%) благодарение на положителната тенденция, показана в трите главни заместващи пазари. Новите трактори повишиха пазарния си дял с 6,7% (12178 бройки, 27,3% от общия пазар), употребяваните трактори се увеличиха с 1,5% (30714 бройки, 69% от общия пазар), а вносните употребявани трактори се увеличиха с 3,6% (1650 бройки, 3,7% от общия пазар). Общите инвестиции (без данъци) за земеделски трактори възлизат на 671,4 милиона Евро, а средната мощност е 113,47 к.с. Средната цена на трактор през 2019 г. се увеличи със 108,15% от 2000 г. насам (по настоящи данни) и почти половината от това увеличение се дължи на съответствието на регулации за околната среда и безопасност.
 
В Белгия общият брой регистрации на земеделски трактори над 50 kW е нараснал с 0,8% през 2019 г. Много трактори бяха продадени и регистрирани преди края на годината поради промяната в данъчните наредби. Същото е положението и за телескопичните товарачи и други товарно оборудване. След по-скоро съмнителното начало, 2019 г. също беше добра година по отношение на продажбите на машини. Във Фландрия бяха продадени повече машини, отколкото във Валония. 2020 г. започна добре, но общите очаквания са за спад.
 
Продажбите в Нидерландия показаха стабилни стойности, но приетите поръчки по-скоро са ниски, със спад от 11% през 2019 спрямо 2018 г.
 
През 2019 г. в Чешката Република бяха регистрирани 4151 земеделски трактори от всички видове/всички мощности, това представлява ръст от + 14 % спрямо 2018 г. и грубо отговаря на нивата от 2017 г. (-1,5%). Първите регистрации на трактори достигнаха 2759 през 2019 г., което означава увеличение от 12 % спрямо 2018 г., но спад от 12 % спрямо 2017 г. Следователно броят трактори втора ръка е нараснал. Мощността на тракторите се е повишила леко. Средната мощност на стандартен трактор беше 86,8 к.с. през 2019 г. спрямо 85,7 к.с. през 2018 г. и 85,1 к.с. през 2017 г.
 
След рекордните общи продажби в Турция, постигнат през 2017 г. (72 909 бройки), пазарът на трактори започна рязко да се свива през втората половина на 2018 г. и започна все повече да намалява през първата половина на 2019 г. След приключване на 2018 г. с 48 356 бройки, местните продажби се ограничиха до 26 297 бройки през 2019 г., спад с 46%. Освен това, 45% от продадените нови трактори през 2019 г. бяха модел от 2018 година. Главните причини са низходящата тенденция, която започна през втората половина на 2018 г. в турската икономика, значителното повишение на лихвите и валутните нива и значителното увеличение на входящите цени на земеделието, които не могат да бъдат толерирани от цените на продукцията. Въпреки това обаче, поради намалението на складовите наличности, стабилността в обменните курсове и спадът на лихвите по земеделските заеми под 10% имаше подобрение на местните продажби за последните няколко месеца.
 
Барометърът на CEMA показва, че настоящата рецесия може да бъде временна корекция
Както беше подчертано в последния барометър на CEMA, общият индекс за бизнес климат за отрасъла на селскостопанските машини в Европа продължава да бъде в отрицателния диапазон, но се е подобрил значително в сравнение с предходния месец. Ако тази тенденция се потвърди през идните месеци, настоящата фаза на рецесия може да бъде сравнително кратка, временна корекция, за разлика от предишната. Очакванията за подобрение на общия паричен оборот се дължат по-малко на увеличение на участниците с очаквания за растеж, а по-скоро на факта, че повече участници очакват оборот без промяна вместо на намаляващ такъв. Голяма част от отговорилите може просто да са нерешителни, което отново показва, че в отрасъла се усеща голяма несигурност за непосредственото бъдеще. Остава да видим дали бъдещите барометри ще бъдат повлияни от процеси, свързани с коронавируса COVID-19.
 
 
grafika4
 
Анекс:
 
aneks

––

От началото на годината

 

 

Държава

2019

2018

% промяна

Австрия

6172

5560

11,01%

 

 

Белгия

4814

4906

-1,88%

Босна и Херцеговина

436

327

33,33%

Хърватска

2683

1834

46,29%

Чешка Република

4260

3653

16,62%

Дания

2485

2126

16,89%

Естония

1213

1066

13,79%

Финландия

9496

7450

27,46%

Франция

31102

24718

25,83%

Германия

28980

27670

4,73%

Гърция

926

1439

-35,65%

Унгария

3121

3009

3,72%

Исландия

380

457

-16,85%

Ирландия

3027

2914

3,88%

Италия

18575

18442

,72%

Латвия

668

668

 

Литва

1615

1925

-16,10%

Люксембург

854

631

35,34%

Молдова

1255

1297

-3,24%

Нидерландия

3158

3411

-7,42%

Норвегия

3316

3241

2,31%

Полша

11212

11185

,24%

Португалия

3708

3577

3,66%

Сърбия и Черна Гора

2438

1510

61,46%

Словакия

2375

4274

-44,43%

Словения

1350

1489

-9,34%

Испания

12156

11379

6,83%

Швеция

9894

8608

14,94%

Швейцария

5374

5186

3,63%

Великобритания

14544

13795

5,43%

 

     

Общо регистрации

191587

177747

7,79%

 

Земеделски трактори

154321

146901

4,99%

 

Общо 37kW и по-малко

43642

38788

12,51%

 
Източник: Systematics International
 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.