Ечемик

Посевите редовно се проверяват за "снежна плесен"

Посевите редовно се проверяват и ако се открият пора­жения от "снежна плесен" (особено в прорастналите посе­ви), снегът се притъпква с валяци. На откритите площи се прави снегозадържане, а в нивите, където се задържа во­да, тя се отвежда.

Към края на месеца, където е възможно да се влезе в посевите, може да се извърши и първото под­хранване с азотни торове.

В по-топлите райони машините се подготвят за ранната пролетна сеитба на пролетния ечемик.