Ечемик

След жътвата трябва да се събере и да се изкара сламата

  • echemik-july

До средата на месеца е наложително да се приключи с прибирането на ечемика.

Складовете се обеззаразяват, по­чистват се зърноплощадките.

При директно третиране на зърното с препарати, се получава предпазно и унищожително действие минимум 6 месеца. Третирането трябва да се извършва при постъпване на зърното в силозите със специален дозатор, синхронизиран с дебита на постъпващото зърно.
При третиране на празни складови помещения, същите се държат 48 часа плътно затворени, след което се проветряват в продължение на няколко дни.

След жътвата трябва да се събере и да се изкара сламата.

На освободената площ се прави подметка. Подметката на стърнището се извършва с лемежни плугове на дълбочина 10-15 см.