Ечемик

При нормална сеитба ечемика е формирал трети лист

  • zurno-echemik

През втората половина на месеца и главно през третата десетдневка настъпва трайно задържане на средните температури под 5 градуса, което е свързано с прекратяване на активната вегетация при есенните посеви. Затова е добре в първите дни да продължат растителнозащитните мерки за борба с плевелите, защото при нормална сеитба, есенно житните култу­ри са формирали трети лист - фаза, благоприятстваща химическата борба.

Залагат се при­мамки срещу полски мишки, които се размножават изключително бързо в сухо време.