Търсене
  1. Начало
  2. Агрокалендар
  3. Растениевъдство
  4. Ечемик

Ечемик

Извежда се хими­ческа...

І. ЛИСТНO ТОРЕНЕ

Продължава торенето за ускорение растежа на растенията, подхранването и защитата.

 

ІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПШЕНИЦА и ЕЧЕМИК

Културите са във фенофаза: от "братене"; "вретенене"; "начало на изкласяване" до "масово изкласяване".

Основни вредители за периода:

  • Вредна житна дървеница
  • Обикновена житна пиявица
  • Брашнеста мана

Вредна житна дървеница

Вредна житна дървеница - възрастно и яйца

Един от най-опасните неприятели по житните култури. Вредната житна дървеница развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо под опадалите листа в покрайнините на горите.

Процентът на паразитиране на яйцата ще оказва съществено влияние върху бъдещата плътност на ларвите, за което е необходимо да се правят внимателни и регулярни наблюдения и обследвания за установяване на този процент.

Вредят възрастните дървеници и ларвите, които смучат сок от житните култури и повреждат младите растения, класовете и зърното.
При хладно, дъждовно и студено време, дървениците се крият в основата на растението и смучат сок от главното стъбло, в резултат на което централния лист пожълтява, увяхва и изсъхва. Младите растения загиват и посевите силно оредяват. При изкласяващите растения дървеницата смуче сок от стъблото над последното коляно. В местата на убождане тъканта загива, прекъсва се сокодвижението и класът не може да се изхрани. Той побелява, изправя се и остава щръкнал, излязъл напълно или частично от влагалищния лист. При изкласилите вече растения възрастните дървеници и ларвите от различни възрасти смучат сок от плевите, класчетата и вретеното. Вследствие на повредата класът побелява, а когато е засегнато и вретеното изтънява и добива уродлив вид. Зърната биват повреждани в млечна, восъчна и техническа зрелост. При пробиване на зърното дървеницата отделя ферменти, които разрушават глутена в резултат на което се влошават хлебопекарните качества на брашното.

Борба срещу възрастните дървеници да се проведе при изравняване на половете, при плътност 2 бр. на кв.м. за масовите и 1- 1,5 бр. на кв. м. за семепроизводните посеви;

Във фенофази "вретенене" и "изкласяване", възрастната дървеница вреди по растенията и класовете, като предизвиква пълно или частично белокласие;

При провеждане на борбата срещу презимувалите дървеници да се ползват продукти за растителна защита с бързо инициално действие и кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите. За борба срещу възрастните дървеници да се използват регистрираните продукти за растителна защита с активни вещества – фенитротион, тиаметоксам, пиримифос-метил, алфациперметрин, ефенвалерат, формотион, бенсултап, бетацифлутрин, алфаметрин, хлорпирифос-етил, циперметрин, делтаметрин, фентоат, ламбда-цихалотрин, тиодикарб, тауфлувалинат, фипронил, цис-транс циперметрин, зета-циперметрин и др.

 

Обикновена житна пиявица

Да продължат обследванията за установяване на плътността от неприятеля, началото на яйцеснасяне и излюпване на яйцата. Прагът на икономическа вредност за възрастните е: 30 бр. кв.м. при редки посеви и суха пролет и 50 бр. кв.м. при гъсти посеви и хладна пролет.

При отчитане на плътност от ларвите над прага на вредност - 2 бр. ларви на стъбло, да се сигнализира борба. Третиране с инсектициди срещу възрастните и ларвите да се извършва с продукти за растителна защита с активно вещество: алфациперметрин; ацетомиприд; зетациперметрин; карбарил; пиримифос-метил; циперметрин; цис-транс-циперметрин и други, със кратко последействие, с цел опазване на яйчните паразити на житната дървеница. Когато нападението е на огнища по края на полетата, да се извършва третиране на петната или окрайчване на посева. Ако се наложи едновременно провеждане на борба срещу възрастните от житна дървеница и ларви на обикновена житна пиявица да се подбират продукти за растителна защита, регистрирани за борба с двата неприятеля.

 

Овесена листна въшка

Сигналът за борба да се подава при отчитане на 30-40 бр. ларви, нимфи и безкрили въшки на клас, във фенофаза "млечна зрeлост".

 

Пшеничен трипс

По време на фенофази "вретенене-изкласяване" (отваряне лигулата на последния лист) трипса навлиза в оформения клас и яйцеснася. Вредна дейност да се очаква при повишаване на температурите и засушаване. Прагът на икономическа вредност във фенофаза "вретенене" е 10 броя възрастни на стъбло. Да се водят наблюдения и отчитания за степента на поява от този неприятел.

 

Черна пшенична муха

Продължава изхранването на ларвите и повредите от тях личат най-добре в началото на май (за по-късните посеви). Да се обследват и картотекират нападнатите площи и се отчете процента на повреда, с оглед спазване на сеитбообращение през следващата година.

 

Житна стъблена оса

Неприятелят има посевместно разпространение на всички площи с монокултурно отглеждане на житни култури.

 

Брашнеста мана

Необходимо е да се извършват редовни обследвания за установяване степента на заразяване и разпространение на болестта, с цел навременно подаване на сигнала за борба. Прагът на икономическа вредност е: по време на вретенене (1-ви, 2-ри възел) - 30% степен на нападение върху листната маса; във фенофаза "показване лигулата на флагелния лист" – 30% степен на нападение на листната маса и 1-ви пустули върху предпоследния лист; във фенофаза "поява на ½ от класа до края на цъфтеж" – 30% степен на нападение върху листната маса и първи пустули върху флагелния лист.

За борба да се използват продукти за растителна защита с активно вещество: епоксиконазол+фенпропиморф; карбендазим+флузилазол; крезоксим-метил; пропиконазол; пропиконазол+ципроконазол; тиофанат-метил; триадименол; спироксамин+тебуконазол+триадименол и други.

 

Септориоза и ръжди

Да се водят редовни наблюдения за установяване и проследяване степента на нападение и разпространение на посочените болести. При достигането им до средните етажи на растенията и в степен на нападение над праговете на икономическа вредност, да се заостри вниманието към тези болести. ПИВ – 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист.

Извежда се хими­ческа борба срещу брашнестата мана, ръжди­те, фузариозата.


 

Използваме бисквитки, за да ви предоставим възможно най-доброто разглеждане на нашия уеб сайт. Ако продължите да използвате сайта без да променяте настройките за бисквитки, ще приемаме, че сте съгласни с условията. Във всеки един момент може да промените вашите настройки за бисквитки.

Научете повече за нашата Политика за поверителност